X


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΚΘΕΣΗ

 

Εκφωνήσεις

 

 

Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο τουρισμός, με την ευρύτερη έννοια της Βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου, αποτελεί την σημαντικότερη άμεση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της σύγχρονης Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί αντικειμενική διαπίστωση ότι το κυρίαρχο τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ο μονοδιάστατος παραθεριστικός τουρισμός του ήλιου και της θάλασσας, παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Ταυτόχρονα, υφίσταται σκληρό ανταγωνισμό από γειτονικούς προορισμούς, που διαθέτουν –λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους- φθηνά, παραπλήσια με την χώρα μας τουριστικά προϊόντα (Τουρκία, Αίγυπτος, Τυνησία, Κροατία κ.α.).

Συνεπώς, η επένδυση στην εικόνα της Ελλάδας, ως χώρας ευχάριστης να ζεις, να εργάζεσαι και να επιχειρείς με ασφάλεια, αποτελεί την προϋπόθεση για την ελκυστικότητά της ως προορισμού επισκεπτών και κεφαλαίων.

Η μεταολυμπιακή Ελλάδα πρέπει να προσφέρει στους κατοίκους της δημιουργικές υποδομές, περιβάλλον και χώρους αναψυχής για τον ελεύθερο χρόνο τους. Τότε μόνον οι πολίτες της χώρας θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα συντήρησης της τουριστικής βιομηχανίας εκτός σεζόν, ώστε να έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο και σε όλα τα σημεία της Ελλάδας.

Σήμερα οι ανταγωνίστριες χώρες στην νότια Ευρώπη, στρέφονται πλέον έγκαιρα στη Νέα Τουριστική Οικονομία, που αφορά καινοτόμα τουριστικά προϊόντα, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σύγχρονες υποδομές. Ταυτόχρονα, οι αναπτυγμένες τουριστικά χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον ελεύθερο χρόνο των κατοίκων τους. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης, η ανάπτυξη πολιτικών για την αναψυχή της νεολαίας, των εργαζομένων και της τρίτης ηλικίας και η ανασυγκρότηση της υπαίθρου μέσω του τουρισμού, αποτελούν σημαντικές πολιτικές τους προτεραιότητες.

Στη χώρα μας δυστυχώς σήμερα, ο μισός πληθυσμός παραμένει αποκλεισμένος από τις διακοπές. Το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, οφείλει να αξιοποιεί τον πολιτισμό, να σέβεται το περιβάλλον, να αναδεικνύει και ν’ αξιοποιεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τουριστικών προορισμών. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό πρέπει να προσελκύσουμε και τους ξένους επισκέπτες. Χρήματα για τη διαφήμιση είναι ήδη εξασφαλισμένα, χωρίς περικοπές από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομίας, ως πάγιο ποσοστό επί των κερδών του Καζίνο της Πάρνηθας μετά την αποκρατικοποίησή του. Αυτά τα χρήματα, όμως, πρέπει να αξιοποιηθούν μετά από market study και marketing plan πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Συμπερασματικά ο τουρισμός είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας της Ελληνικής Οικονομίας, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται με αριθμούς τουριστών, αλλά με αξιόπιστα οικονομικά μεγέθη και με επενδύσεις που θα αξιοποιούν την τουριστική περιουσία.

Παναγιώτης  Σγουρίδης

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για το περιεχόμενο του κειμένου που διαβάσατε σε ένα κείμενο 80-100 περίπου λέξεων.                                                                                                                                                              Μονάδες 25

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 10

 1. Γειτονικά κράτη της Ελλάδας την ανταγωνίζονται σκληρά στο θέμα του παραθεριστικού τουρισμού.
 2. Η μεταολυμπιακή Ελλάδα έχει προσφέρει στους κατοίκους της δημιουργικές υποδομές, περιβάλλον και χώρους αναψυχής για τον ελεύθερο χρόνο τους.
 3. Η ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής ζήτησης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες των χωρών της βόρειας Ευρώπης.
 4. Στην Ελλάδα τα χρήματα για διαφήμιση του τουρισμού είναι ήδη εξασφαλισμένα από την αποκρατικοποίηση του Καζίνου της Πάρνηθας.
 5. Ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα την πηγή ενέργειας της Ελλάδας, εφόσον προσεγγίζεται με έγκυρα οικονομικά μεγέθη κι επενδύσεις.

Β2.  Το κείμενο που διαβάσατε, ανήκει στο είδος του άρθρου. Βρείτε τρία στοιχεία που δικαιολογούν την ένταξή του στο είδος αυτό. Στην απάντησή σας να συμπεριλάβετε σχετικές αναφορές από το κείμενο.

Μονάδες 5

Β4. Να δικαιολογήσετε τη χρήση του Β’ ενικού προσώπου από τον αρθρογράφο στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου.

Μονάδες 5

Β3. Ποιον τρόπο πειθούς χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος στην πρώτη παράγραφο του κειμένου; Να αιτιολογήσετε επαρκώς την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Β5. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεων: ανταγωνισμό, ελκυστικότητα, προτεραιότητες, αναδεικνύει, αξιόπιστα.

Μονάδες 5

Β6. Να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μία από τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: ευρύτερη, κυρίαρχο, κρίσιμη , αξιοποιεί, προσελκύσουμε.

Μονάδες 5

Γ.Ο  τουρισμός, σύμφωνα με πολλούς, μπορεί ν’ αξιοποιήσει το πολιτισμικό κεφάλαιο ενός τόπου, καθώς και το περιβαλλοντικό. Σε ομιλία, που εκφωνείτε στην Βουλή των Εφήβων, να επισημάνετε τα ευεργετικά αποτελέσματα του τουρισμού για τη χώρα,δίνοντας έμφαση στον ρόλο που μπορούν να παίξουν στην κατεύθυνση αυτή τα άτομα και οι υποδομές. (500-600 λέξεις).

Μονάδες 40

Απαντήσεις

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Αγαπητοί συμμαθητές,

Ο Π. Σγουρίδης στο άρθρο του πραγματεύεται την ανάγκη προώθησης του τουρισμού ως βασικού τομέα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αρχικά, χαρακτηρίζει τον ανταγωνισμό των γειτονικών χωρών πρόβλημα για την τουριστική ανάπτυξη, γι’ αυτό υπογραμμίζει τη δυνατότητα εξέλιξης του εσωτερικού τουρισμού ως τρόπου ανάκαμψης. Στη συνέχεια, παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους χρειάζεται να δοθεί βάρος από την τουριστική βιομηχανία της χώρας, τονίζοντας πως οικονομικά κεφάλαια υπάρχουν και μπορούν να συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Ο Π. Σγουρίδης ολοκληρώνει το κείμενό του επαναλαμβάνει την αρχική του θέση ότι ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εσόδων για την Ελλάδα, αρκεί να αξιοποιηθεί ορθά.

Σας ευχαριστώ

Β1.

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Σωστό
 5. Σωστό

Β2.  Το κείμενο ανήκει στο είδος του άρθρου, καθώς έχει τίτλο (Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), το θέμα που πραγματεύεται ο αρθρογράφος είναι επίκαιρο (τουρισμός) και  γίνεται ευρεία χρήση της αναφορικής γλώσσας (§2 ευχάριστης να ζεις).

Β3.  Ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί Β’ ενικό πρόσωπο στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου, προκειμένου να δημιουργήσει έναν τεχνητό αγωγό επικοινωνίας με τον αναγνώστη του, να απευθυνθεί άμεσα σε αυτόν και να προσδώσει διάθεση φιλική και οικεία.

Β4. Ο τρόπος πειθούς που χρησιμοποιείται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου είναι επίκληση στη λογική με μέσα πειθούς τα τεκμήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματα (Τουρκία) , προκειμένου να πείσει τον αναγνώστη για τις θέσεις του.

Β5. πόλεμο, γοητεία, ανάγκες, προβάλει, έγκυρα

Β6. στενότερη, δευτερεύον, ασήμαντη, εκμεταλλεύεται, διώξουμε

Γ. Παραγωγή Λόγου

500-600 λέξεις: περίπου 8 παράγραφοι, 6 με 8 σειρές κάθε παράγραφος

Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία στην Βουλή των Εφήβων: ρηματικά πρόσωπα όλα πλην β’ ενικού, ύφος απλό και σοβαρό (μεγάλη προσοχή στη χρήση συνδετικών λέξεων-φράσεων ανά παράγραφο)

Προσφώνηση : Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι (η μία προσφώνηση κάτω από την άλλη)                                                            1 ΣΕΙΡΑ ΚΕΝΟ

Πρόλογος: Αφορμή -Ιδιότητα-Σκοπός [αφορμή και ιδιότητα βάζετε ό,τι θέλετε εφόσον δε δίνονται στην εκφώνηση. Σκοπό γράφετε τα ζητούμενα με άλλα λόγια]

Κύριο μέρος

ΖΗΤ. 1: Ευεργετικά-Θετικά αποτελέσματα του τουρισμού για τη χώρα

Οικονομικά

 • Εισρέει  ξένο συνάλλαγμα στη χώρα και  διακινείται  το  χρήμα.
 • Αναπτύσσεται το  εμπόριο, η  βιομηχανία και  η  βιοτεχνία.
 • Καταπολεμάται η  ανεργία με τα  σύγχρονα  τουριστικά  συγκροτήματα στα  οποία  εργάζεται  πλήθος ατόμων.
 • Αναζωογονούνται  οικονομικά απομονωμένα επαρχιακά  κέντρα.
 • Δημιουργούνται  πολλά νέα  επαγγέλματα.
 • Περιστέλλεται  η αστυφιλία.
 • Βελτιώνεται  το  βιοτικό  επίπεδο του  πληθυσμού.
 • Δημιουργούνται έργα  υποδομής (όπως  δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια).
 • Τονώνεται η  επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  η  ιδιωτική  πρωτοβουλία.

 

 Πολιτιστικά- εθνικά

 • Προωθείται η ανταλλαγή πολιτιστικών  προϊόντων (συνέδρια, θεατρικές  παραστάσεις, μουσικές  και πνευματικές εκδηλώσεις).
 • Προβάλλεται  ο  ελληνικός  πολιτισμός στο  εξωτερικό
 • Προβάλλεται  προς  τα  έξω  η  ελληνικότητά  μας  και  γίνεται  γνωστή  η ιστορία  και η  καταγωγή  μας.
 • Αυξάνεται  το  κύρος της  χώρας μας  μεταξύ των  ξένων  λαών.
 • Γονιμοποιείται ο  σύγχρονος ελληνικός  πολιτισμός και  προοδεύει.
 • Εδραιώνεται η  ειρηνική  συνύπαρξη των  λαών
 • Προάγεται η αλληλοεκτίμηση μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής  κουλτούρας, χρώματος, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας. Υποχωρούν οι προκαταλήψεις.
 • Υποσκελίζεται το  τοπικιστικό  πνεύμα  προς  όφελος του  διεθνισμού.

 

ΖΗΤ. 2: ο ρόλος των ατόμων και των υποδομών για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και του περιβαλλοντικού κεφαλαίου του τόπου

 

Ατομική ευθύνη

 • Τουριστική συνείδηση (εξυπηρέτηση και σεβασμό τουριστών και όχι εκμετάλλευσή τους).
 • Προγραμματισμός , οργάνωση.
 • Συνδυασμός τουριστικών με άλλες δραστηριότητες.

 

Πολιτεία

 • Ορθή λειτουργία του αρμόδιου Υπουργείου.
 • Συνεργασία με άλλα Υπουργεία (εξωτερικών) για διαφήμιση Ελλάδας στο εξωτερικό.
 • Ποιότητα παροχής υπηρεσιών (αναβάθμιση τουριστικών σχολών).
 • Αντιμετώπιση και πάταξη αρχαιοκαπηλίας.

 

Υποδομές

 • Αξιοποίηση αξιοθέατων.
 • Προβολή των αρχαιολογικών χώρων.
 • Διαμόρφωση, στήριξη κι ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός)΄.
 • Αναβίωση παραδοσιακών οικισμών.

 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση όσων ειπώθηκαν  στο κύριο μέρος. Κλείσιμο με την επισήμανση ότι επιβάλλεται να στηρίξουμε τον τουρισμό, αφού αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τη χώρα.

 

Αποφώνηση: Σας ευχαριστώ για την προσοχή που επιδείξατε (κάτω δεξιά με μία σειρά κενό από το υπόλοιπο κείμενο)

Επιμέλεια θεμάτων: Στυλιανή Βαθρακοκοίλη, Φιλόλογος- καθηγήτρια στα Φροντιστήρια «ΧΡΟΝΟΣ»

Τα θέματα και οι απαντήσεις τους βρίσκονται στις Εκδόσεις των Φροντιστηρίων «ΧΡΟΝΟΣ»

Για να δείτε τα θέματα κι από άλλα μαθήματα, παρακαλώ πατήστε εδώ

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;
Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλους τους διαθέσιμους τρόπους
που βλέπετε δεξιά από τη φόρμα επικοινωνίας

Παράρτημα #1 Αχαρνές:
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 15-17
Τηλ: 210 2445106, 210 2445107


Παράρτημα #2 Θρακομακεδόνες:
Διεύθυνση: Λ.Θρακομακεδόνων 220-222
Τηλ: 210 2430756, 210 2430832